Bedrijf - Werken Bij De Overheid

WerkenBijDeOverheid.nl


VACATURES

Dit zijn de twee nieuwste vacatures van het bedrijf. Alle vacatures bekijken? Klik op 'Vacatures' rechtsbovenin.

Company logo
gepromoot artikel

Accountmanager facilitaire dienstverlening

Tijdelijke aanstelling  |   Open extern  |   Werken Bij De Overheid  | -- UUR  |   €4559  |  WO (Master) |  

"In deze fase van groei is het facilitaire landschap van het rijk dynamisch en complex. De uitdaging? Klantvragen matchen met onze eigen ambities en mogelijkheden. Dat vraagt om flexibiliteit en creativiteit van ons als rijksbrede facilitaire concerndienstverlener en van mij als accountmanager." Linda van Laar - Accountmanager bij het centrum voor facilitaire dienstverlening. Medewerkers van zowel de Belastingdienst als andere rijksdiensten kunnen bij het realiseren van hun werkdoelstellingen rekenen op de ondersteuning van het Centrum voor Facilitaire Dienstverlening (CFD). Als shared service organisatie leveren wij facilitaire producten en diensten, waardoor medewerkers zich volledig kunnen richten op het primaire proces. Om dit zo goed mogelijk te doen, hebben we een team accountmanagement. Dit team geeft zowel op tactisch als strategisch niveau invulling aan de relaties met onze afnemers, zoals de directies van de Belastingdienst. Zo kunnen we optimaal inspelen op de behoeftes en -wensen van onze afnemers. Als accountmanager onderhoud je namens het CFD tactische afnemersrelaties met één of meer directies van de Belastingdienst. Voor deze directies ben jij het vaste aanspreekpunt als het gaat om facilitaire vraagstukken. Het grootste deel van je tijd werk je dan ook op de locatie van jouw directies. Afhankelijk van welke directies je toebedeeld krijgt, werk je in Utrecht, Apeldoorn, Den Haag of Rotterdam. Je leert de processen van je afnemers goed kennen en je adviseert over welke facilitaire dienstverlening hierbij aansluit, nu én in de toekomst. De behoeftes van de directies vertaal jij naar een functionele vraagstelling voor de backoffice en uitvoering van het CFD. Ook voer jij de regie op de uitvoering en kwaliteit van de geleverde dienstverlening. Is de kwaliteit of de doorlooptijd niet volgens de gemaakte afspraken? Dan ben je kritisch en spreek je de verantwoordelijke hierop aan. Zo nodig intervenieer je. Binnen de dienstverleningsafspraken zoek jij naar de beste mogelijkheden en structurele oplossingen voor de afnemer. En soms is een onderbouwd nee ook je antwoord. Je baseert je adviezen op jouw kennis van facilitaire dienstverlening en van de processen van het CFD. Wanneer nodig maak je ook gebruik van andere expertises in de organisatie. Samen heb je namelijk het belang van de afnemer voor ogen! Binnen het team accountmanagement werk je nauw samen en deel je informatie met de strategisch accountmanagers. Zij sluiten de dienstverleningsafspraken met de opdrachtgevers af en ondersteunen de directeur van het CFD bij strategische accountprocessen en overleggen. Samen geven jullie tactische en strategische invulling aan de afnemersrelaties met de directies. Zullen we zakendoen en word jij de nieuwe collega van Linda? Of wil je liever eerst eens praten over jouw misschien wel toekomstige werkzaamheden? Neem dan contact op met Wijnand de Jager of Ellen van der Linden-Moen.

Company logo
gepromoot artikel

Accountmanager

Tijdelijke aanstelling  |   Open extern  |   Werken Bij De Overheid  | -- UUR  |   €5092  |  WO (Master) |  

Samen met jouw collega accountmanager ben je verantwoordelijk voor het leggen van contacten met potentiële nieuwe opdrachtgevers binnen het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, voor het onderhouden van die contacten en de relatie met de bestaande opdrachtgevers. Je bent in staat om duurzame en gelijkwaardige relaties aan te gaan met jouw opdrachtgevers en met andere stakeholders in de keten. Je kunt operationele problemen oplossen, je pikt signalen op die je kunt vertalen naar de juiste acties en je verkent met jouw opdrachtgever hun strategische agenda. Zo ben je een belangrijke schakel in het verkennen van de behoeften bij opdrachtgevers en het ontwikkelen en uitvoeren van onze diensten aan burgers, professionals en organisaties. Jouw belangrijkste werkzaamheden zijn: onderhouden van relaties met opdrachtgevers op tactisch en strategisch niveau; richting geven aan de vraaggerelateerde ontwikkeling van nieuwe producten en diensten; uitvoeren van verkenningen en acquisitie en deze afstemmen met de directie; opstellen van offertes; verbinding leggen met de andere afdelingen en andere belanghebbenden; levering van producten en diensten bewaken. Jaarlijks leggen we de door ons geleverde dienstverlening aan opdrachtgevers vast in dienstverleningsovereenkomsten. Als accountmanager regisseer je de daarmee samenhangende processen. Daarnaast verzorg je kwartaalrapportages over de afgenomen dienstverlening.


INFORMATIE

Dit zijn de twee nieuwste informatie berichten van het bedrijf. Alle informatie bekijken? Klik op 'Informatie' rechtsbovenin.


HOOFDKANTOOR