Zoeken - Vacatures

ZOEKFILTERS

Assetmanager civiele kunstwerken

Vast dienstverband - Open extern - Werken Bij De Overheid - 18 Hour - €3.970 - WO (Master) - Assen of Grou

De Waddenzee, het gebied Eems-Dollard en de hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl; het zijn enkele voorbeelden van de complexe infrastructuur in ons land. Bij de voorbereiding, contractering en begeleiding van het onderhoud van de bijbehorende civiele kunstwerken speel jij als assetmanager een essentiële rol. Met jouw expertise zorg je voor een optimaal bereikbaar en veilig Nederland. Je levert de technische input bij het opstellen van opdrachten en vraa...

Assetmanager kantoren

Tijdelijke aanstelling - Open extern - Werken Bij De Overheid - 38 Hour - €3.970 - WO (Master) - Tilburg

Het Rijksvastgoedbedrijf is de grootste opdrachtgever in Nederland op het gebied van vastgoed. Jij draagt als assetmanager zorg voor het tactisch vastgoedmanagement voor een specifieke regio. Namens het Rijksvastgoedbedrijf treed je op als eigenaar voor die portefeuille. Jouw werkgebied is Noord-Brabant en Apeldoorn. Je adviseert klanten over huisvestingsoplossingen. Ook draag je zorg voor het tactisch en operationeel relatiemanagement, waaronder het...

Assetmanager vastgoed (sport & sociaal-cultureel) bij Gemeente Zoetermeer

Vast dienstverband - Open intern - Werken Bij De Overheid - 34 Hour - €3.510 - HBO (Bachelor) - Zoetermeer

Het werk bij het Vastgoedbedrijf van de gemeente Zoetermeer stelt jou voor uitdagingen op diverse vlakken. Als assetmanager streef je naar een maximaal maatschappelijk en financieel rendement en zoek je pro-actief naar nieuwe kansen daartoe. Vanuit een klantgerichte instelling vertaal je huisvestingsvragen naar de juiste oplossingen. Je behandelt verzoeken van huurders voor mutaties in de vastgoedportefeuille, waarbij het kan gaan om huurbeëindiging,...

Backend development engineer

Tijdelijke aanstelling - Open extern - Werken Bij De Overheid - 36 Hour - €3.430 - HBO (Bachelor) - Almelo / Leeuwarden

Bij de Justitiële Informatiedienst werken we aan een veilige en rechtvaardige samenleving. De veiligheid van digitale informatie is daarbij van cruciaal belang en daarom verbeteren we onze systemen continu. Jij speelt daarbij een belangrijke rol. Werkomgeving Justid is gestart met het inrichten van een “flexibele schil” bij de afdeling Ontwikkeling, onderdeel van de directie Technologie. Vanuit deze flexibele schil werk je voor verschillende projecten...

Basispsycholoog

Tijdelijke aanstelling - Open extern - Werken Bij De Overheid - 34 Hour - €3.430 - WO (Master) - Balkbrug

De psychologie is jouw vakgebied, maar jij gaat graag een stapje verder. Als basispsycholoog binnen Veldzicht, centrum voor transculturele psychiatrie, richt jij je op psychiatrisch patiënten die naast een intensieve behandeling ook een beveiligde omgeving nodig hebben. Zo draag jij bij aan een verantwoorde terugkeer in de maatschappij. Onder eindverantwoordelijkheid en supervisie van de hoofdbehandelaar voer je diverse werkzaamheden uit die noo...

Bedrijfsarts

Tijdelijke aanstelling - Open intern - Werken Bij De Overheid - 23 Hour - €4.863 - WO (Master) - Amsterdam

Werken aan vrijheid en veiligheid, daar draait het om bij Defensie. Van onze militairen wordt dan ook veel gevraagd. Vooral het altijd inzetbaar zijn in allerlei gebieden en situaties vraagt veel van ze. Als bedrijfsarts werk je binnen de sectie Medische Keuringen van het ministerie van Defensie mee om de juiste persoon op de juiste plek te krijgen. Je verricht aanstellingskeuringen en beslist of iemand medisch gezien aangesteld kan worden in een mili...

Beeldredacteur

Tijdelijke aanstelling - Open extern - Werken Bij De Overheid - 36 Hour - €3.430 - HBO (Bachelor) - Den Haag

Communicatie is een vak dat altijd in ontwikkeling is. Het cluster Communicatie Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties gaat met deze ontwikkelingen mee en weet zich als communicatieafdeling steeds beter te positioneren op social media. Binnen dit cluster vertaal jij als beeldredacteur beleidstaal moeiteloos naar beeld en geluid en weet je dit in te zetten op de juiste sociale kanalen. Je werkt binnen een communicatieteam waar geen dag hetzelfde is...

Behandelaar klantcontact en webcare

Tijdelijke aanstelling - Open intern - Werken Bij De Overheid - 36 Hour - €2.944 - HBO (Bachelor) - Utrecht

Goed onderwijs, daar moeten leerlingen, studenten en ouders in Nederland op kunnen vertrouwen. De Inspectie van het Onderwijs draagt hieraan bij. Als webcaremedewerker voorzie jij onze klanten van actuele en betrouwbare informatie. Jij maakt deel uit van het webcareteam. Op social media volg je trends en ontwikkelingen op onderwijsgebied. Je beheert drie kanalen: Twitter, Facebook en LinkedIn. Je reageert op vragen en denkt proactief mee bij het maken...

Behandelaar klantcontact met redactionele vaardigheden

Tijdelijke aanstelling - Open intern - Werken Bij De Overheid - 36 Hour - €2.944 - HBO (Bachelor) - Utrecht

In Nederland moeten leerlingen, studenten en ouders kunnen vertrouwen op goed onderwijs. De Inspectie van het Onderwijs draagt hieraan bij. Als medewerker klantcontact / webredacteur beantwoord je vragen en meldingen en zorg je ervoor dat onze digitale communicatiekanalen altijd up-to-date zijn. Telefonisch en per e-mail heb je veel contact met scholen, schoolbesturen en ouders. Hun vragen en meldingen beantwoord, registreer en analyseer je. Is een me...

Behandelcoördinator

Vast dienstverband - Open extern - Werken Bij De Overheid - 36 Hour - €4.426 - WO (Master) - Zwolle

In het penitentiair psychiatrisch centrum in Zwolle worden zo’n 120 gedetineerden met een psychiatrische problematiek verzorgd en behandeld. Jij geeft hier als behandelcoördinator richting en sturing aan. Zo draag je bij een aan rechtvaardige samenleving voor iedereen. Het is jouw taak om op basis van anamnese, diagnostiek, rapportage en observatie richtinggevende individuele behandelplannen op te stellen. Je bent bovendien hoofdbehandelaar van de pat...